سامانه هوشمند تونل باد - wind tunnel

سامانه هوشمند آزمایشگاهی تونل باد


چاپ

شرکت دانش بنیان فناوران سامانه های راهبردی شریف، تولید کننده تونل باد در مدلهای آموزشی 1 و 2، مدل پژوهشی و پیشرفته می باشد. این سامانه یک آزمایشگاه مجهز مکانیک سیالات است و  حداکثر سرعت ان از 20 تا 40 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن از 20 تا 50 سانتی متر، بسته به مدل آن متغیر می باشد.

 

 

 


 

اهداف آزمایش:

-   تعیین ضرایب لیفت و دراگ برای مدل های مختلف

-   توزیع فشار در اجسام غوطه ور در یک جریان

-   تجزیه و تحلیل لایه مرزی

-   اندازه گیری گردابه

-   بررسی فلاتر

 

 

این محصول هنوز بازنگری نشده.