یک ست آموزشی پردازش تصویر مبتنی بر نرم افزار Matlab می باشد که به کمک دوربینی با نرخ تصویر برداری بالا، فریم های تصویر گرفته شده و عملیات مختلف پردازش تصویر به کمک توابع مختلف نرم افزار Matlab بر روی آن قابل اجراست.

این محصول شامل یک واسط گرافیکی کاربر بوده که به کمک آن عملیات مختلف پردازش تصویر انتخاب شده و بر روی فریم تصویر اعمال شده و نتیجه آن بر روی تصویر قابل مشاهده می باشد که می توان تغییرات صورت گرفته را با تصویر اولیه مقایسه نمود.

 

 

  

 


نمونه آزمایش ها:
- آستانه یابی
- قطعه بندی
- استخراج ویژگی
پردازش تصویر دودویی و gray scale
- فیلترهای پردازش تصویر مبتنی بر پنجرهکاربردها و قابلیت ها:
- دارای دوربین با نرخ فریم بالا
- دارای واسط گرافیکی کاربرپسند
- قابل استفاده در آزمایشگاه های پردازش تصویر
- آموزش توابع مختلف پردازش تصویر مبتنی بر نرم افزار Matlab 

 

 

این محصول هنوز بازنگری نشده.