مجموعه آموزشی سنسور و ابزار دقیق


چاپ

 مجموعه آموزشی سنسور و ابزار دقیق DCM-HMI دستگاهی همه جانبه است و به منظور جمع آوری داده از سنسورهای مختلف و نظارت و کنترل بر طیف وسیعی از عملگرهاست. این محصول با پشتیبانی انواع مختلفی از سنسورهای آنالوگ و دیجیتال، گزینه مناسبی به منظور کاربردهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به شمار می آید.

از خصوصیات بارز مجموعه آموزشی سنسور و ابزار دقیق می توان به واسط گرافیکی، کاربرپسند آن اشاره کرد که بر روی یک HMI پیاده سازی شده است و با وجود آن نیاز به یک کامپیوتر مجزا منتفی می شود.

 

سنسور و ابزار دقیق DCM

 

 آزمایش ها:

- آشنایی با نحوه کار سنسورها و طریقه کالیبراسیون کردن آنها
- آشنایی با نحوه کار سنسورهای دمای آنالوگ و دیجیتال و طریقه کالیبراسیون کردن آنها
- آشنایی با نحوه کار سنسورهای نوری و آلتراسونیک
- آشنایی با نحوه کنترل موتور DC
- آشنایی با طریقه برنامه نویسی HMI


 

کاربردها:

- جمع آوری داده و نظارت بر انواع حسگرها در کاربردهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
- راه اندازی انواع عملگرهای آزمایشگاهی
- پایش پروسه های نیمه صنعتی و آزمایشگاهی
- کنترل انواع سروو موتورها و پمپ های مختلف

 

این محصول هنوز بازنگری نشده.